onsdag 27 april 2011

Årligt skitjobb

Varje vår tar vi träckprov på fåren för att se om de har några parasiter och om de i så fall behöver avmaskas. Man samlar in färsk spillning från sex får och lägger det i plastpåsar som man sedan skickar in till ett speciallaboratorium. Där tittar de på bajset i mikroskop och räknar parasitägg och kollar vilka olika typer av parasiter det är.

Det finns ett antal fördelar med att ta träckprov. Dels vill vi veta om fåren har så pass mycket parasitägg att de behöver avmaskas för att inte smitta ner lammen som är väldigt känsliga för mag- och tarmparasiter. Dels vill vi veta vilken typ av parasiter de i så fall har så att vi kan använda rätt sorts avmaskningsmedel.

Fåren hade väldigt lite parasitägg men tyvärr tillhörde en hel del av äggen en parasit som heter stora magmasken. Denna gynnare är inte så trevlig så därför är rekommendationen att avmaska även om förekomsten är liten.

Vi avmaskar bara de vuxna djuren och flyttar sedan hela flocken till ett nytt bete där det inte gått några får på nästan två år. Det betet är då fritt från parasiter eftersom de dör ut när det inte finns några värddjur på ett bra tag. Eftersom betesmarkerna måste betas varje år för att inte växa igen låter vi korna och hästarna beta där fåren betade året tidigare. De drabbas nämligen inte av samma sorts parasiter och hjälper på så sätt till att hålla parasitsmittan i gräset låg för varandra. Genom att arbeta förebyggande kan vi i stor utsträckning klara oss utan att behöva använda avmaskningsmedel. Vi har under alla år aldrig behövs avmaska några lamm vilket är väldigt bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar